พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวกิจกรรม

          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเมืองงาม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยนายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวถวายราชสดุดีและเป็นผู้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์วางบนพานสำหรับผู้เข้ารับพระราชทาน เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ หน่วยงานราชการต่าง ๆ และสถานศึกษา เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

Loading