ป.ป.ท. รับแจ้งเบาะแสการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางใหม่ในการให้บริการประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต

หากคุณพบเห็นการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐแจ้งได้ง่าย ๆ ตลอด 24 ชม.

คลิ๊ก ➡ช่องทางใหม่ในการให้บริการประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต หากคุณพบเห็นการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ แจ้งได้ง่าย ๆ ตลอด 24 ชม.

Loading