ประเมินสภาพปัญหาและการให้ความช่วยเหลือผู้พิการและยากไร้

ข่าวกิจกรรม
ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้ รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ข้าวต้ม
ในการลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริง ประเมินสภาพปัญหาและการให้ความช่วยเหลือผู้พิการและยากไร้ ซึ่งอาศัยอยู่บ้านพัก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยอ้ม
เนื่องจากได้รับการประสานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ว่าผู้พิการและยากไร้รายดังกล่าว ประสบปัญหาและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Loading