ประชุม อปพร. อบต.แม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มได้จัดการประชุม อปพร.ตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ในวันที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading