ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเมืองงาม 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading