ประชุมการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ในวันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Loading