ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

ข่าวกิจกรรม

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

 

Loading