ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม📣📣
✨องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการยื่นเรื่องขอรับบริการ
✅โดยประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการดังกล่าว ที่ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0–5370–6081 และ 0–5373–5141 ในวันและเวลาราชการ

Loading