ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานภาษีและเก็บรายได้
📢📢ประชาสัมพันธ์
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
🗣️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
☎️ 053-735141 ต่อ 26

Loading