ประกาศแจ้งเตือน การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (เฉพาะปี 2565)

ข่าวกิจกรรม งานภาษีและเก็บรายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประกาศแจ้งเตือน การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (เฉพาะปี 2565) โปรดให้ท่านชำระภายในเดือนมิถุนายน 2565 หากชำระหลัง 30 มิถุนายน 2565 มีค่าปรับและเงินเพิ่ม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โทร.053-735141 ต่อ 26                                                   (ภาษีจะก้าวไกล ถ้าร่วมใจเสียภาษี)

Loading