ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาเป็นพนักงานส่วนตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่

Loading