ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ ๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E – Bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ ๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E – Bidding)

Loading