ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Loading