ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Loading