ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

➡ การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Loading