ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Loading