ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราเสื่อมราคาต่อปี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราเสื่อมราคาต่อปี

Loading