ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Loading