ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E – Bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Loading