ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E–Bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Loading