ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ข้าวต้ม ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ข้าวต้ม ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

Loading