ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องริบหลักประกันสัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องริบหลักประกันสัญญา บริษัทรัตนชัยรีช จำกัดตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องริบหลักประกันสัญญา

Loading