ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขอรับความช่วยเหลือของประชาชนกรณีรับการสงเคราะห์รถรับ – ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์

Loading