ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าารับการสรรหาและเลือกตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่

Loading