ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

การป้องกันการทุจริต

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

Loading