ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องโครงสร้างส่วนราชการ แบ่งงานภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการหรือตามแผนอัตรากำลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ปรับปรุงครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔

งานการเจ้าหน้าที่

➡ Download ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องโครงสร้างส่วนราชการ แบ่งงานภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการหรือตามแผนอัตรากำลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ปรับปรุงครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔

Loading