ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานภาษีและเก็บรายได้

🎉ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567
✅แจ้งราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส,6,7,8) ภายในเดือน เมษายน 2567
✅กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน เมษายน – มิถุนายน 2567

Loading