ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่

Loading