ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่อเติมศาลาสุสาน หมู่ที่ ๓ (๖ หมู่) ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่อเติมศาลาสุสาน หมู่ที่ ๓ (๖ หมู่) ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Loading