ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายระบบประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายระบบประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม

อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading