ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอบภายใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Loading