ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศสรรหาบุคคลจ้างเหมาในการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข่าวประชาสัมพันธ์

Loading