ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานจ้างส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สายงานผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานจ้างส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สายงานผู้บริหาร

Loading