ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

งานกฏหมายและคดี

[download-attachment id=”6289″ title=”DOWNLOAD แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)”]