ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่ ตำาบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่ ตำาบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Loading