ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.แม่ข้าวต้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.แม่ข้าวต้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Loading