ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยู หมู่ที่ ๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E–Bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Loading