ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๒ บ้านโกสินทร์นิมิตร ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E–Bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ➡ ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๒ บ้านโกสินทร์นิมิตร ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E–Bidding)

Loading