ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

Loading