ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

Loading