ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม กรณีขอรับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Loading