ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

Loading