ปฏิบัติการเชิงรุก ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด รุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในหมู่บ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์
U2T ปฏิบัติการเชิงรุก #ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด
#รุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย #สร้างความปลอดภัยในหมู่บ้าน
คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลแม่ข้าวต้ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และรณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาด COVID – 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ตระหนัก และสร้างการรับรู้เข้าใจ สามารถปฏิบัติตนก่อน-หลังการฉีดวัคซีน และป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งแจกโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้ประกอบการ สถานศึกษาและประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านป้องกันตัวเองและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19

Loading