ต้อนรับคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นำโดยนายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด และทีมงานนายกฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่เข้ามาตรวจเยี่ยม สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ วิสาหกิจชุมชนรุ่งเรือง ข้าวพันธุ์ดี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม ทั้งนี้ นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้เชิญคณะตรวจเยี่ยมฯ เข้าชมพื้นที่ภายในโรงงานผลิตเครื่องสำอางจากใบกระท่อม ของวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวอีกด้วย

Loading