ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต (Integrity Pact)

ข่าวกิจกรรม

ในวันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามโครงการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม “โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม” ซึ่งได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 3 ฝ่าย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

Loading