ตั้งจุดรับรายงานความเสียหายจากเหตุวาตภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.แม่ข้าวต้ม ตั้งจุดรับรายงานความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อคืนของวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่ข้าวต้ม และได้ดำเนินการส่งมอบกระเบื้อง ให้กับ สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม และผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป ทั้งนี้ ในช่วงกลางดึกหลังจากที่พายุได้สงบลงแล้ว เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดต้นไม้และกิ่งไม้ที่โค่นล้มกีดขวางทางจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

Loading