ตรวจประเมินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 67 (เชิงลึกในพท.)

ข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ในการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันจันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเมืองงาม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน นักวิจัย และผู้ประเมินภาคสนาม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Loading