คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ออกเยี่ยมและมอบของใช้จำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียงในตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ออกเยี่ยมและมอบของใช้จำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียงในตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อบริการดูแลด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง

 

Loading