“ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยกรอกแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสสำหรับบุคคลภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานนิติกร

➡ แบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสสำหรับบุคคลภายนอก ตามลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/qau8hc

Loading