กีฬาผู้สูงอายุ21/02/2561

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้มประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเป็นการสร้างความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของผู้สูงอายุในตำบลแม่ข้าวต้ม ซึ่งจัดขึ้น ในวันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ สนามกีฬากลางตำบลแม่ข้ามต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

Loading